Disclaimer

Stichting Maaltijdenexpres Brabant heeft deze site met uiterste zorgvuldigheid gemaakt. Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend, waarvoor de Stichting Maaltijdenexpres Brabant aansprakelijk kan worden gesteld. Tevens kan Stichting Maaltijdenexpres Brabant niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de inhoud van de teksten. De informatie op onze site wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Mocht u onjuistheden tegenkomen op deze site, dan verzoeken wij u dit door te geven via info@maaltijdenexpres.nl.