Home > Prijzen > Betaalwijze Betaalwijze
  • Betaling geschiedt door automatische incasso.
  • U dient daartoe een machtiging te ondertekenen.
  • De facturering gebeurt eenmaal per week achteraf.
  • Instellingen / begeleid wonen per factuur.

 


Disclaimer | Privacy verklaring | Contact | Klachten |