Home > Home > ANBI ANBI Aanvraag

Voorwaarden ANBI
Stichting Maaltijdenexpres Brabant heeft per november 2015 de status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is verplicht onderstaande gegevens te publiceren.

Naam:
Stichting Maaltijdenexpres Brabant

Doelstelling:
Stichting Maaltijdenexpres Brabant stelt zich ten doel het bevorderen van de welzijn door het bezorgen van maaltijden en daaraan gekoppelde diensten aan personen die door omstandigheden niet in staat moeten worden geacht die maaltijden zelf te bereiden, alles in de ruimste zin van het woord.

KvK-nummer:
41097800

Fiscaal nummer:
8007.53.306

SBI-code:
88102 - Welzijnswerk voor ouderen

Bezoekadres:
Boomstraat 161, 5038GR, Tilburg

Postadres:
Postbus 10036, 5000JA, Tilburg

Gedelegeerd bestuurslid
De heer A.J. van der Plas

Bestuur:
De heer J.A.M. van Eijck (voorzitter)
De heer A.J. van der Plas (secretaris)
De heer R.H.M.C. van den Bersselaar (penningmeester)

Coördinator:
Hans van Rooij (manager)

Beleidsplan
Wij zijn een no-nonsens organisatie die voor haar klanten een rots in de branding is. Wekelijk bezorgen wij maaltijden bij de klant aan huis waarbij het welzijn van de klant hoog in het vaandel staat. Al onze andere werkzaamheden zijn er op gericht om het welzijn van onze veelal oudere/chronische klant te bevorderen. Het aangaan van sleutelcontracten, verwenzorg, hulp bij het bestellen en de juiste voorlichting: overal staat het welzijn van de klant centraal. Ons werk wordt grotendeels door vrijwilligers gedaan, door passende begeleiding zorgen wij ervoor dat onze vrijwilligers weer betrokken raken bij de maatschappij.

Jaarverslag en financiële verantwoording:
Download hier.

Beloningsstructuur:
Coördinator en medewerkers van Stichting Maaltijdenexpres Brabant  vallen onder de CAO Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.


Disclaimer | Privacy verklaring | Contact | Klachten |